Дейности / услуги

Саниране

През 2016год. Общинска фирма „Благоустройствени строежи” ЕООД – Бургас се включи успешно по Програма: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас“.
Към момента първите два блока са напълно готови, а до края на годината предстои приключването и на поне още два.

Кликнете върху снимката, за да я видите в пълен размер.

Видове фракции и кариери

Благоустройствени строежи ЕООД управлява 1 кариера, а именно кариера „БАНЕВО“

20160223_135317
Кариера „Банево“


Кариера „Банево” е разположена в землището на кв.Банево, гр.Бургас, намира се северно на около 1км. от населеното място. Кариерата се експлоатира активно от пролетта на 1961год. От 1970год. се разработва от СД „БКС”-гр.Бургас, по-късно преименувано на „Благоустройствени строежи” ЕООД гр. Бургас. Еруптивните скали са представени главно от андезити, на които се дава сеноннска възраст. Микроскопски скалата е ситнозърнеста, изградена от плътна основна маса и по-едри фемични и салични материали, които и придават тъмносив зеленикав цвят. Ежегодно се изготвя проект за експлоатация на кариерата. Той посочва хоризонта за взривяване през текущата година. Фракциите за производството на асфалтови смеси, които се произвеждат на кариера Банево са: от 0/4, 4/8, 8/12,5, 12,5/22,4 мм за асфалтобетони, несортиран трошен камък, 0/40,0/63 за основни пътни пластове, банкети и др. и добавъчен материал за бетон 4/22,4. Произведените отделни видове каменни фракци, се съхраняват на площадката на ТСИ в добре разграничени депа.
Сертификат скални материали:

Видове инертни материали

No Вид фракция Обемно тегло, тон/м3
1 Скален блок 500/1500кг Скален материал за хидротехническо строителство, типична тежка фракция категория А – НМА 300/1000 EN 2.3
2 Скален блок 100/500кг Скален материал за хидротехническо строителство, типична лека фракция категория А – LMA60/300 EN 2.3
3 ВСМ 0/500кг Скален материал за хидротехническо строителство, типична лека фракция категория А – LMA15/300 EN 1.73
4 Нефракциониран трошен камък 0/120 1.61
5 Нефракциониран трошен камък 0/63 EN 1.61
6 Нефракциониран трошен камък 0/40 EN 1.45
7 Фракциониран трошен камък 31,5/63 EN 1.33
8 Едрозърнест скален матер.за асф.12,5/22,4 EN 1.32
9 Едрозърнест скален матер.за асф.8/12,5 EN 1.31
10 Едрозърнест скален матер.за асф. 4/8 EN 1.25
11 Едър добавъчен материал за бетон 4/22,4 EN 1.33
12 Едър добавъчен материал за бетон 4/8 EN 1.25
13 Дребен добавъчен материал 0/4 EN 1.37
14 Отсевки немити 0-5 1.21
15 МИОЗ /при налични количества/ 1.59

Comments are closed