Сертификати

Политиката по управление на „Благоустройствени строежи” ЕООД е насочена към непрекъснато подобрение качеството на изпълнение на производствената дейност, осигуряване на ЗБУТ и действия по опазване на околната среда.Поддържа висока конкурентоспособност и съответствие при добива на инертни материали, като се осъвременяват технологичните процеси и се внедряват съвременни технически и технологични решения.
Сертификати – камара на строителите, сертифицирана е по ISO: БДС EN ISO 9001&2015, БДС EN ISO14001:2015, БДС EN ISO45001:2018, BS OHSAS 18000&2007, сертифицирана е и издава Декларация за експлоатационни показатели, отговарящи на БДС EN13043:2005+АС:2005 и БДС EN 13242:2002+А1:2007

Кликнете върху снимката, за да я видите в пълен размер.

Comments are closed