Job Archives

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 3 седмици

С Решение №14/08.06.2022г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД е открита процедура по публичен търг с явно наддаване за отдаване [...]

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 1 година

С Решение № 20/21.06.2021г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД и в изпълнение на Решение по т.31 по Протокол №15/27.10.2020г. на Общинск[...]

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 1 година

С Решение №04/23.03.2021г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД е открита процедура по публичен търг с явно наддаване за отдаване [...]

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 1 година

С Решение № 2/10.02.2021г..на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД и в изпълнение на Решение по т.32 по Протокол №15/27.10.2020г. на Общински[...]

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 1 година

С Решение № 1/10.02.2021г..на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД и в изпълнение на Решение по т.31 по Протокол №15/27.10.2020г. на Общински[...]

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 2 години

С Решение №38/31.08.2020г.на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД и в изпълнение на Решение по т.28 по Протокол №12/28.07.2020г. на Общински [...]

Всички
Всички
Публикувана преди 2 години

съобщение   В изпълнение на заповед № 34/27.07.2020г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД  и на Решение по т.13 /Протокол №11/30.06.2020г[...]

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 3 години

С Решение №54/13.11.2019г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД е открита процедура по публичен търг с явно наддаване за отдаване [...]

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 3 години

В изпълнение на Решение по т.23 по Протокол №54/06.02.2019г. на Общински съвет-Бургас и на основание чл. 18, ал.2 от Наредба за условията и реда за упр[...]

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 3 години

В изпълнение на Решение по т.23 по Протокол №54/06.02.2019г. на Общински съвет-Бургас и на основание чл. 18, ал.2 от Наредба за условията и реда за упр[...]

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 3 години

В изпълнение на Решение по т.23 по Протокол №54/06.02.2019г. на Общински съвет-Бургас и на основание чл. 18, ал.2 от Наредба за условията и реда за упр[...]

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 3 години

С Решение №36/02.08.2019г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД е открита процедура по публичен търг с явно наддаване за отдаване [...]

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 3 години

С Решение №18/31.05.2019г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД е открита процедура по публичен търг с явно наддаване за отдаване [...]

Всички
Кариера Банево
Публикувана преди 4 години

„БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД търси да назначи автомонтьор-механик с разширени познания в областта на леко и тежкотоварни автомобили[...]

Всички
Кариера Банево
Публикувана преди 4 години

„Благоустройствени строежи”ЕООД-Бургас търси да назначи: Шофьор на 12-тонен автомобил. Изисквания: – Средно образование – Правоспособнос[...]