Job Archives

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 4 седмици

С Решение № 04/20.02.2023г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД е открита процедура по публичен търг с явно наддаване за отдаване[...]

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 4 месеца

С Решение №40/24.11.2022г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД е открита процедура по публичен търг с явно наддаване за отдаване [...]

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 4 месеца

С Решение №37/28.10.2022г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, в изпълнение на Решение по т.36 по Протокол №43/27.10.2022г на Общински с[...]

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 6 месеца

ЗАПОВЕД № 28 /12 .09.2022 г. С Решение № 25/05.08.2022 г. на Управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД е открита процедура за провеждане на публич[...]

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 7 месеца

                С Решение № 25/05.08.2022г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД е открита процедура по публичен търг с явно надд[...]

Всички
Офис
Публикувана преди 8 месеца

      В изпълнение на заповед № 23/19.07.2022г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД  и на Решение по т.41 /Протокол №39/28.06.2022г. Общин[...]

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 8 месеца

С Решение № 22/15.07.2022г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД и в изпълнение на Решение по т.25 по Протокол № 20/23.02.2021 г. и 24.02.2021г. [...]

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 9 месеца

С Решение №14/08.06.2022г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД е открита процедура по публичен търг с явно наддаване за отдаване [...]

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 2 години

С Решение № 20/21.06.2021г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД и в изпълнение на Решение по т.31 по Протокол №15/27.10.2020г. на Общинск[...]

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 2 години

С Решение №04/23.03.2021г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД е открита процедура по публичен търг с явно наддаване за отдаване [...]

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 2 години

С Решение № 2/10.02.2021г..на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД и в изпълнение на Решение по т.32 по Протокол №15/27.10.2020г. на Общински[...]

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 2 години

С Решение № 1/10.02.2021г..на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД и в изпълнение на Решение по т.31 по Протокол №15/27.10.2020г. на Общински[...]

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 3 години

С Решение №38/31.08.2020г.на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД и в изпълнение на Решение по т.28 по Протокол №12/28.07.2020г. на Общински [...]

Всички
Всички
Публикувана преди 3 години

съобщение   В изпълнение на заповед № 34/27.07.2020г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД  и на Решение по т.13 /Протокол №11/30.06.2020г[...]

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 3 години

С Решение №54/13.11.2019г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД е открита процедура по публичен търг с явно наддаване за отдаване [...]