СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК – ПТО

СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК – ПТО

Всички
Офис
Публикувана преди 7 години

СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК-ПТО

Във връзка с разширяването на нашия екип търсим специалист за длъжността Строителен техник-ПТО.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
1. Завършено средно специално или висше строително образование;
2. Познаване на нормативната база в строителството, последователността и технологията на строителните процеси, както и по ценообразуване и планиране
3. Познания в производството на инертни материали.
4. Експедитивност и стриктност при изпълнение на поставените задачи
5.Разчитане на проектна документация
6.Опит в подготовката на количествено-стойностни сметки
7.Добра компютърна грамотност
8.Организационни умения
9.Работа в екип

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
1. Участва в разработването и спазването на планове, стратегии, графици за изпълнението на видовете работи и др.
2.Много добра техническа грамотност
3.Съвместна работа с лабораторията на кариерата, във връзка с производството на каменни фракции.
4.Координира доставката и продажбата на инертни материали.
5.Ценообразуване
6.Изготвя количествени сметки на база на техническа документация
7.Анализ на цени
8.Изготвяне на оферти
9.Подготовка на актове и сертификати
10.Контрол на качеството на СМР
11.Поддържане членство в Камарата на строителите в България

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ
• постоянен трудов договор
• редовно възнаграждение и социални придобивки
• работа в динамичен и отговорен колектив

Особености

КатегорияОбяви за работа

Кандидатствай Online

Изисква се валиден email адрес.
Изисква се коректен телефонен номер.