Job Archives

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 3 години

С Решение № 28/01.06.2018г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД е открита процедура по публичен търг с явно наддаване за отдаване[...]

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 4 години

С Решение №12/07.03.2018г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД е открита процедура по публичен търг с явно наддаване за отдаване [...]

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 4 години

С Решение №02/10.01.2018г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД е открита процедура по публичен търг с явно наддаване за отдаване [...]

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 4 години

С Решение №37/30.10.2017г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД е открита процедура по публичен търг с явно наддаване за отдаване [...]

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 5 години

СЪОБЩЕНИЕ С мое Решение №13/22.02.2017г. е прекратена откритата процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем з[...]

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 5 години

С Решение №5/07.02.2017г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД е открита процедура по публичен търг с явно наддаване за отдаване [...]

Обяви за търгове
Всички
Публикувана преди 5 години

С Решение №4/07.02.2017г. на управителя на „Благоустройствени строежи“ ЕООД е открита процедура по публичен търг с явно наддаване за отдаване [...]

Всички
Офис
Публикувана преди 5 години

СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК-ПТО Във връзка с разширяването на нашия екип търсим специалист за длъжността Строителен техник-ПТО. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНД[...]

Всички
Кариера Банево
Публикувана преди 5 години

„Благоустройствени строежи”ЕООД-Бургас търси да назначи: Шофьор на 16-тонен автомобил с кран. Изисквания: – Средно образование – Прав[...]

Обяви за търгове
Публикувана преди 5 години

На основание чл. 13, т. 6 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански д[...]

Обяви за търгове
Публикувана преди 5 години

„Благоустройствени строежи” ЕООД е собственик на недвижим имот, представляващ едноетажна административна сграда /дискотека Плаза/ с пло[...]

Публикувана преди 5 години

„Благоустройствени строежи” ЕООД е собственик на недвижим имот, представляващ едноетажна административна сграда /дискотека Плаза/ с пло[...]

Публикувана преди 5 години

„Благоустройствени строежи” ЕООД е собственик на недвижим имот, представляващ едноетажна административна сграда /дискотека Плаза/ с пло[...]

Обяви за търгове
Публикувана преди 5 години

  На основание чл. 13, т. 6 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в гражданс[...]

Обяви за търгове
Публикувана преди 5 години

На основание чл. 13, т. 6 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански д[...]