Job Archives

Обяви за търгове
Публикувана преди 5 години

„Благоустройствени строежи” ЕООД е собственик на  Недвижим имот, представляващ едноетажна административна сграда /дискотека Плаза/ с пл[...]

Обяви за търгове
Публикувана преди 5 години

С Решение № 16/21.04.2016 г. управителят на „Благоустройствени строежи” ЕООД, гр. Бургас е открита процедура по провеждане на публично оповесте[...]

Обяви за търгове
Публикувана преди 5 години

На основание чл. 13, т. 6 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански д[...]

Обяви за търгове
Публикувана преди 6 години

На основание чл. 13, т. 6 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански д[...]

Публикувана преди 6 години

На основание чл. 13, т. 6 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански д[...]

Обяви за търгове
Публикувана преди 6 години

  На основание чл. 13, т. 6 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в гражданс[...]

Обяви за търгове
Публикувана преди 6 години

  На основание чл. 13, т. 6 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в гражданс[...]

Обяви за търгове
Публикувана преди 6 години

  На основание чл. 13, т. 6 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в гражданс[...]